Nemožné: vznik života z hmoty

10. listopadu 2011 v 15:40 | Dasa Sadaputa, (USA) |  Evoluce nebo stvoření

Fosilní nálezy

Vědci mají svá vysvětlení. Říkají, že jsme se vyvinuli z opic. Popisují rasy, které se nacházejí na pomezí člověka a opice. Jaký je vztah mezi tím, co nacházejí oni a mezi tím, co je popsáno ve védské literatuře? To je rozhodně téma k prodiskutování. První co je nutné zdůraznit, je neúplnost fosilních nálezů. Nacházejí se pouze fragmenty. Existuje velice málo důkazů, které přečkaly dlouhou historii. V průběhu času dochází k opakovaným erozím a sedimentacím. Tím je mnoho potenciálně průkazných materiálů zničeno. V geologii se toto téma studuje velice dopodrobna.

Geologové přicházejí s mnoha teoriemi. Jedna z nich říká, že to, co se odehrávalo na Zemi v minulosti, se odehrávalo na každodenní bázi, stejně jako se tomu děje dnes. Sedimenty se utvářejí po malých částech den za dnem. Některé jevy ale naznačují tomu, že to není tak úplně pravda. Periodicky dochází k velkým pohromám, které najednou přemístí velké množství materiálu. Každých padesát let může přijít nějaká pořádná bouře. Jako například zde máme pláž. Oceán se nikdy nedostane dál než k tamté stěně. Ale možná za pár desítek let přijde nějaká bouře a tyto domy budou smeteny. Možná jednou za tisíc let přijde nějaká velká záplava, která vyplaví další materiál až k horám, které se tyčí zde okolo. Když jsem přijížděl do této oblasti, všiml jsem si, že písek se nachází i tam, kde je dnes zemědělská půda. Příležitostně se může stát něco skutečně velkého. Celé hory se mohou rozbořit. Vzniknou nové oblasti atd. Určitá pozorování tomuto nasvědčují. Depozice a eroze sedimentů je velice sporadická. Z dlouhých časových období nemáme téměř žádné záznamy. Většina záznamů chybí.

Poté je nezbytné položit si otázku, jaké množství horniny jsme schopni vůbec prozkoumat? Fosilie může poskytnout odhadem asi 550 milionů km3 horniny. Kolik času by nám zabralo, než bychom takovou masu prozkoumali? Dejme tomu, že máme prozkoumat pouze 1 km3 z celkových 550 000 000 km3. Předpokládejme, že máme 100 000 pracujících paleontologů, kteří pracují 8 hodin denně 365 dní v roce. Každý paleontolog prozkoumá 1 m3 za 5 hodin. Potom tento 1 km3 horniny by všichni tito paleontologové prozkoumávali 17 let. Z toho vyplývá, že je probádán skutečně jen nepatrný zlomek z celkového paleontologického materiálu. Máme tedy jenom velice mlhavou představu o tom, co se v horninách nachází za překvapení. Už jen ty nálezy, které spatřily světlo světa, jsou neuvěřitelné.

Není to obecně příliš známo, ale bylo objeveno mnoho zvláštních předmětů. Existuje řada případů, o kterých vědci ani nebudou chtít mluvit. Pokud čteme pouze vědecké zprávy, pak se o těchto nálezech ani nikde nedočteme. Nicméně nalezneme je v záznamech horníků, v novinách a dokládají je i určité osoby.

Například jedna taková zpráva se objevila v časopisu Scientific American (v té době to ještě nebyl takový časopis, jak ho známe dnes). V Dorchesteru ve státě Massachusetts byl prováděn odstřel horniny, aby mohly být postaveny základy modlitebny. Po jednom takovém odstřelu byla objevena kovová nádoba zvonovitého tvaru o výšce 11 cm, kterou výbuch rozdělil ve dví. Materiál, ze kterého byla vyrobena, obsahoval určitý podíl stříbra. Na nádobě byly patrné umělecké ornamenty též ozdobené stříbrem. Nádoba byla ukryta v pevné hornině 4,5 m pod povrchem. Hornina, ve které byla nádoba nalezena, je prekambrická, což znamená, že je podle geologů více jak 600 milionů let stará. Jak je ale možné, že se takové řemeslnické dílo nacházelo v tak staré vrstvě?

Takové nálezy vědci neberou vážně. Jejich odpověď je velice rychlá: Nikdy se to nestalo, nevěříme tomu. Ale tyto nálezy existují. Například jedna starší dáma přikládala uhlí do kamen, ale hrouda uhlí byla příliš veliká, tak ji rozbila kladivem. Když se kus uhlí rozlomil na dvě části, uprostřed spatřila zlatý řetízek. Jeden konec stále zůstal zasazen v jedné části uhlí. Tato zpráva se objevila v novinách. Dalším příkladem je muž, který v Libertonu v Oklahomě také přikládal uhlí. Narazil na velký kus, který musel rozbít palicí. Objevil v něm železný hrnec. A takových případů je mnoho. Byla o tom sepsána celá kniha - Zakázaná archeologie (Forbidden Archeology).

Z uhelných dolů pochází mnoho takových nálezů, jejichž přítomnost by se v takových vrstvách rozhodně neočekávala. Horníci o tom podali zprávu, objevilo se to dokonce i v novinách, ale vědecké ústavy s tím nechtěly mít nic společného.

Další zajímavé objevy pocházejí z vrtů. V jednom z takových vrtů byla nalezena mince. Tento případ byl velice dobře prozkoumán. Jednalo se o kovovou minci, která byla nalezena ve vrstvě staré 200 000 - 400 000 let. Materiál byl upraven nějakým strojem na válcování kovů. Jen samotnými údery kladiva, by se nikomu nepodařilo docílit takových rovnoměrných proporcí. I když se předpokládá, že v té době existovali již lidé (přesněji druh homo erektus), rozhodně se neočekává, že by používali stroj na válcování kovů.

Takové objevy tu máme a rozhodně nezapadají do konceptů moderní vědy, a proto nejsou akceptovány. Jsou pouze zpochybňovány. Ale zprávy o nich existují. My jsme se snažili provézt v této oblasti průzkum. Některé případy se ověřovaly snadno, jiné se ukázaly jako mylné, protože si někdo jenom něco špatně vyložil nebo dokonce sám vymyslel.

Například jednou jsme se za takovým ověřením vydali do Spanish Forku. Jeden člověk prohlašoval, že našel otisk boty ve skále z kambria, což spadá do období před 600 miliony lety. A objevily se i další podobné zprávy. Když jsme zkoumali jeden takový případ, ukázal se přímo jako holý nesmysl. Jeden muž prohlašoval, že našel otisk nohy v kameni. Jenže to vůbec jako otisk nohy nevypadalo. Všichni to mohli vidět, dokonce i jeho syn. Když nám jeho otec ten domnělý otisk ukazoval, synáček k tomu měl své připomínky. Ten muž z toho byl v rozpacích. Pak jsme ověřovali další případ, který skutečně vypadal jako otisk nohy. Viděl jsem ten kus kamene, byly v něm patrné také zjevné otisky trilobitů, kteří vyhynuli před 400 miliony lety, tudíž hornina byla alespoň tohoto stáří. A ten hlavní otisk skutečně vypadal jako otisk nohy. Já jsem k tomu nemohl nic dodat, bylo to bez komentáře. Prokázat jsem to ale nemohl. Tento případ byl předložen několika vědcům v Salt Lake City, kteří okamžitě prohlásili, že se jedná o " jeden z kousků ubohých kreacionistů, to je jenom smetí". Vznik takového otisku přisuzují pouze tomu, že hornina se oddělila právě takovým způsobem, aby vznikl právě takový tvar připomínající otisk nohy. Možná to tak bylo. Ale určitě to vypadalo jako otisk nohy. Takže takové bizarní nálezy existují.

Fosilie jsou velice vzácné, to je důležité podotknout. Zvláště fosilie lidí. Celý příběh evoluce lidí je vykonstruován na základě nálezu přibližně pouhé stovky koster. Představte si, když máte kostry sta lidí, kolik se z toho můžete dovědět o historii? Řekněme máme sto koster z období od Americké války za nezávislost až do současnosti. Co z takových nálezů usoudíte o tom, co se dělo v Americe? To vám v základu neřekne nic. Ale tady hovoříme o stovce koster z období dlouhého miliony let. Potom ještě budeme hovořit o různých okolnostech nálezů, to je další věc. Ale to až příště. S tím se potýkáme. K tomu, abychom vytvořili celý obrázek, máme jenom zlomkovité důkazy.

Lidé se domnívají, že člověk se vyvinul z opice. Co je ale překvapující, védská literatura se zmiňuje o existenci inteligentních opic, které žily v organizovaných společenstvích z dob Pána Rámačandry. Představuje to evoluci? Ne. Je to jenom další životní druh. Pravděpodobně patří mezi lidské životní podoby. Existuje totiž 400 000 druhů lidských bytostí. Existují také necivilizované lidské druhy. Pak vyvstává i otázka, zdali nežijí ještě dnes. Myslíme si, že víme všechno o Zemi, ale je tomu skutečně tak? Možná že ještě všechno nevíme.

Na základě úlomkovitých informací, které mají vědci, byl vytvořen obraz evoluce lidí z opic, obraz neexistence Boha, svrchovaného dohlížitele - vše se prostě jenom stalo. A my jsme na vrcholu tohoto dění.

Můžeme ale vzít ty samé důkazy a interpretovat je jiným způsobem. Zvláště když zohledníme vše, co se skutečně našlo, protože, jak bylo již zmíněno, existují nálezy, o kterých vědci vůbec nechtějí hovořit.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama