Nejsem homosexuál ani heterosexuál, jsem duše!

27. července 2010 v 10:39 | Bhaktivédanta Swami |  Komentáře událostí

Pochopení života

Řečeno na rovinu: nemá význam zabývat se pomíjivým označením materiálního těla jako je třeba:
"Jsem homosexuál."
"Jsem muž."
"Jsem žena."
"Jsem Čech."
"Jsem Američan."
"Jsem křesťan, muslim, hinduista....."

Je tomu tak proto, že lidská bytost je svojí podstatou duchovní. Hmotné tělo se vyvíjí díky duši. Přestože materialističtí vědci popírají, že zdroj života je duchovní, neexistuje lepší vysvětlení původu životní síly v těle než to, že tato síla je projevem duchovní částečky, duše.
----------------------------------------------------------------------------------------
Na tiskové konferenci v Los Angeles v prosinci 1968 Šríla Prabhupáda (viz foto)
svými slovy vyzývá intelektuální vůdce světa k přehodnocení definice života. "Za tímto tělem můžete nalézt duši, jejíž přítomnost lze vnímat prostřednictvím vědomí, a stejně tak za vesmírným projevem je Absolutní Pravda, Nejvyšší Pán, Jehož přítomnost lze vnímat jako… Nadvědomí."

Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny (ISKCON) je hnutí, které má za cíl duchovní přeměnu lidstva prostřednictvím jednoduchého procesu: zpívání svatých jmen Boha. Lidský život je určen k ukončení utrpení v hmotné existenci. Současná společnost se snaží odstranit toto utrpení hmotným pokrokem. Všichni ale mohou vidět, že navzdory rozsáhlému hmotnému pokroku panuje v lidské společnosti neustálé napětí.
Je tomu tak proto, že lidská bytost je svojí podstatou duchovní. Hmotné tělo se vyvíjí díky duši. Přestože materialističtí vědci popírají, že zdroj života je duchovní, neexistuje lepší vysvětlení původu životní síly v těle než to, že tato síla je projevem duchovní částečky, duše.
Tělo se mění a nabývá různých podob, ale duše existuje věčně a beze změn. O tom se můžeme přesvědčit i ve vlastním životě. Od počátku našeho života v lůně matky se naše hmotné tělo mění každou vteřinu a každou minutu. Tento proces se obvykle označuje jako růst, ale je to vlastně výměna těla.
Na Zemi jsme svědky střídání dne a noci a střídání ročních období a primitivnější bytosti tyto jevy přisuzují změnám na slunci. Například v zimě si primitivní lidé myslí, že slunce slábne, a v noci někdy mají za to, že slunce zemřelo. S pokročilejším poznáním však vidíme, že slunce se tímto způsobem vůbec nemění. Roční a denní změny odpovídají změnám vzájemného postavení Země a slunce.
Stejně tak dochází i k tělesným změnám: lidské tělo se mění z embrya na dětské tělo a dále prochází mládím, dospělostí, stářím a smrtí. Méně inteligentní lidé předpokládají, že po smrti duše navěky zaniká, stejně jako primitivní kmeny věří, že slunce při svém západu umírá. Ale ve skutečnosti slunce vychází v jiné části světa a stejně tak duše přijímá jiné tělo. Když tělo zestárne a je jako staré šaty, které se již nedají použít, duše přijme jiné tělo, stejně jako si oblékáme nový oděv. (viz obrázek)
Moderní civilizace však o této skutečnosti prakticky nic neví.
Lidé se nezajímají o přirozené postavení duše. Na různých univerzitách existují různé katedry a máme také mnoho technologických ústavů, které všechny zkoumají a snaží se pochopit jemné zákony hmotné přírody, existují lékařské výzkumné laboratoře, které studují fyziologii hmotného těla, ale neexistuje žádný ústav pro studium přirozeného postavení duše. To je největší nedostatek materialistické civilizace, která je pouhým vnějším projevem duše.
Lidé jsou okouzleni zářivým projevem hmotného vesmíru a individuálního těla, ale nesnaží se pochopit základní původ této záře. Tělo je velice krásné, když plné síly vykonává mnoho činností a projevuje známky úžasné mozkové kapacity a talentu. Jakmile však z těla odejde duše, všechna tato záře se ztrácí. Ani velkým vědcům, kteří ve vědě dosáhli mnoha úžasných výsledků, se nepodařilo nalézt vlastní já, které je příčinou jejich úžasných objevů.

Hnutí pro vědomí Krišny se proto snaží vyučovat především tuto vědu o duši, a to nikoliv nějakým dogmatickým způsobem, ale na základě úplného vědeckého a filozofického chápání. Za tímto tělem můžete nalézt duši, jejíž přítomnost lze vnímat prostřednictvím vědomí, a stejně tak za vesmírným projevem je Absolutní Pravda, Nejvyšší Pán, Jehož přítomnost lze vnímat jako Nadduši a Nadvědomí.
Absolutní Pravda je systematicky vysvětlena ve Védánta-sútře (neboli védántské filozofii), kterou dále důkladně vysvětluje Šrímad-Bhágavatam, což je její komentář, napsaný stejným autorem. Bhagavad-gítá je předběžná studie Šrímad-Bhágavatamu, která nám pomůže pochopit základní věčné postavení Nejvyššího Pána, Absolutní Pravdy.
Individuální duši chápeme ve třech aspektech: nejprve jako vědomí prostupující celým tělem, potom jako duši v srdci a nakonec jako osobu. A stejně tak Absolutní Pravdu realizujeme nejprve jako neosobní Brahman, potom jako lokalizovanou Nadduši (Paramátmu) a nakonec jako Nejvyšší Osobnost Božství, Krišnu. Krišna zahrnuje vše - je zároveň Brahman, Paramátmá a Osobnost Božství, stejně jako každý z nás je zároveň vědomí, duše a osoba.
Individuální osoba a Nejvyšší Osoba jsou kvalitativně totožní, ale kvantitativně se liší, stejně jako kapka mořské vody a celé moře mají stejné složení. Chemické složení jedné kapky mořské vody je stejné jako chemické složení vody v celém moři. Ale množství soli a dalších minerálů v celém moři je mnohokrát větší než v této kapce.
Filozofie hnutí pro vědomí Krišny je založena na individualitě duše a Nejvyšší Duše. Z védských Upanišad můžeme pochopit, že jak Nejvyšší Osoba neboli Bůh, tak individuální osoba jsou věčné živé bytosti. Rozdíl spočívá v tom, že svrchovaná živá bytost, Nejvyšší Osoba, udržuje všechny ostatní živé bytosti. Křesťané přijímají stejný princip, protože v Bibli se učí, že závislé bytosti se mají modlit k Nejvyššímu Otci, aby jim dal prostředky k živobytí a odpustil jim jejich hříšné činnosti.
Na základě všech písem tedy můžeme dojít k závěru, že Nejvyšší Pán, Krišna, udržuje závislou živou bytost a že povinností závislé bytosti je cítit se Pánu zavázána. To je podstatou všech náboženských zásad. Dokud lidé neuznají tento princip, bude všude vládnout zmatek, o čemž se můžeme v současnosti denně přesvědčovat.
Každý se chce stát Nejvyšším Pánem, ať už ze společenského, politického nebo individuálního hlediska. Všichni soutěží o falešnou prestiž a na celém světě vládne zmatek - na individuální, národní, společenské i kolektivní úrovni. Hnutí pro vědomí Krišny se snaží ustanovit svrchovanost Absolutní Osobnosti Božství. Každá živá bytost, která získala lidské tělo a inteligenci, by si tuto skutečnost měla uvědomit, neboť to je úspěchem lidského života.
Toto hnutí pro vědomí Krišny není nějakým novým objevem mentálních spekulantů. Na jeho počátku je Krišna Samotný, který před více než pěti tisíci lety přednesl na Kuruovském bitevním poli filozofii tohoto hnutí v podobě Bhagavad-gíty. V Bhagavad-gítě se také můžeme dočíst, že Krišna poučil o této vědě, zabývající se duchovním vědomím, boha Slunce Vivasvána již dávno předtím - před více než čtyřiceti milióny let.
Toto hnutí tedy není vůbec nové. Přichází k nám řadou učednické posloupnosti od všech velkých vůdců indické védské civilizace, jako byl Šankaráčárja, Rámánudžáčárja, Madhváčárja, Višnu Svámí, Nimbárka a v nedávné době, před zhruba 480 lety, Pán Čaitanja. Tento systém učednické posloupnosti existuje dodnes. Na Bhagavad-gítu se často odvolávají velcí učenci, filozofové a religionisté ve všech částech světa. Ale ve většině případů nenásledují zásady tak, jak jsou stanovené. Hnutí pro vědomí Krišny podává zásady Bhagavad-gíty takové, jaké jsou, bez jakýchkoliv nesprávných výkladů.
Z Bhagavad-gíty můžeme pochopit pět hlavních principů: Boha, živou bytost, hmotnou a duchovní přírodu, čas a činnosti. Z těchto pěti jsou Bůh, živá bytost, příroda (duchovní i hmotná) a čas věční. Ale činnosti nejsou věčné.
Činnosti v hmotné přírodě se liší od činností v duchovním světě. I když duše je věčná (jak jsme již vysvětlili), činnosti vykonávané pod vlivem hmotné přírody jsou dočasné. Hnutí pro vědomí Krišny má za cíl zaměstnat duši ve věčných činnostech. Věčné činnosti můžeme vykonávat také v rámci hmotného zaměstnání. Jednat duchovně znamená pouze správně zaměřit naše činnosti, což je možné za předpokladu dodržování předepsaných pravidel a usměrnění.
Hnutí pro vědomí Krišny učí těmto duchovním činnostem a ten, kdo se je naučí vykonávat, se přemístí do duchovního světa, o čemž podává mnoho důkazů celá védská literatura včetně Bhagavad-gíty. Duchovně připravená osoba se může dostat do duchovního světa velice snadno - změnou vědomí.
Vědomí je vždy přítomné, protože je příznakem živé duše, ale v současnosti je naše vědomí hmotně znečištěné. Voda padající v podobě deště z mraků je čistá, ale jakmile se dotkne země, ihned se zakalí. Když však tuto vodu přefiltrujeme, bude opět čistá. Stejně tak proces vědomí Krišny je procesem očišťování našeho vědomí. Jakmile je naše vědomí čisté, můžeme se přemístit do duchovního světa, abychom žili svůj věčný život, plný poznání a blaženosti. Po takovém životě všichni toužíme, ale kvůli hmotnému znečištění jsme zklamáni na každém kroku. Vůdčí představitelé lidské společnosti by proto měli přistoupit k tomuto hnutí pro vědomí Krišny s velkou vážností.

(A.Č. Bhaktivédánta Swami Prabhupáda, tisková konference z Los Angeles, prosinec 1968)
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Hakky Shika Shun Hakky Shika Shun | Web | 27. července 2010 v 11:36 | Reagovat

Zajímavá teorie ...

2 Alalanatha dasa Alalanatha dasa | E-mail | 27. července 2010 v 16:07 | Reagovat

[1]: Proč teorie ?

3 Benjamin Do Benjamin Do | 16. června 2011 v 9:33 | Reagovat

Myslím, že se na začátku ohledně pochopení života se mýlíte. Život má být harmonií těla a duše, je to jako kdybyste řekli, že se nemáme starat o chrám, že jeho duchovní atmosféra je důležitější. Dále je psáno "Všichni ale mohou vidět, že navzdory rozsáhlému hmotnému pokroku panuje v lidské společnosti neustálé napětí." Není tomu tak, že lidská bytost je svou podstatou duchovní, a proto nemůže odstranit nemoci a utrpení, ale že naivně si lidé myslí, že se spasí vymoženou materialistickou technologií ignorováním morálních i duchovních hodnot.
Ještě je uvedeno: "Méně inteligentní lidé předpokládají, že po smrti duše navěky zaniká, stejně jako primitivní kmeny věří, že slunce při svém západu umírá." Přirovnání je to sice krásné, ač urážlivé, je třeba toto přirovnání uvést na pravou míru. Klíčově je to, ono být svědky. Primitivní kmeny předpokládají, že při svém západu umírá, jenže oni mají možnost se poučit hned časně ráno za úsvitu, ještě bych dodal, že většina primitivních kmenů sice věří, že slunce umírá, ale zároveň, že vstává - rodí se. My podle vás méně inteligentní lidé věříme, že duše po smrti navěky zaniká, ovšem a měli jsme možnost přesvědčit se, že tomu tak není? Můžeme něco takové pozorovat u slunce, které večer zaniká a ráno vychází? Za celou dobu jsme ani neměli možnost se přesvědčit.
Říkáte, že se snažíte vyučovat především tuto vědu o duši, pokud myslíte definici vědy, jakou myslíme my všichni, tak jste lháři, protože operujete s metafyzickými imaginárními realitami, které nelze verifikovat ani falzifikovat, to je také důvod proč neexistují žádné ústavy pro výzkum duše, stejně jako neexistují ústavy pro výzkum skřítků, možná ano, ale to už jsou ústavy poněkud jiné. Poslední řádek máme rozumět tak, že si necháme vymazat mozek s naději, že jej poté zkomprimujete zpět?
Co se týká nadpisu:"Nejsem homosexuál ani heterosexuál, jsem duše!" Vnímám spíše jako pokus o Šalamounskou odpověď, protože, je to jako kdybychom se dohadovali jestli jsme v Americe nebo v Evropě, a někdo by přišel s řešením, že jsme na zemi, nejlépe ve vesmíru. V zásadě, nechci zesměšňovat tomu, čemu věříte, ale pokud chcete důvod, proč ateisté - já se za ateistu nepovažuji, tomu nevěří, tak už jenom forma předávání informací nedává logiku, a to je jeden z důvodů.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama