Život pochází z hmoty - mylná domněnka ! Část 2

28. dubna 2010 v 23:29 | Bhaktivedanta Swami |  Evoluce nebo stvoření
Dr. Singh: Vědci mají nyní potíže s přírodními zdroji a zkoumají využití sluneční energie k vaření, osvětlování a k jiným účelům. Doufají, že budou moci využít sluneční energii, až vyčerpají ostatní surovinové zdroje.
Šríla Prabhupáda: To není nic nového. Každý člověk ví, že vzhledem k tomu, že strom shromažďuje ve dřevě sluneční energii, je možné získat ze dřeva oheň. Tito vědci jsou nicotná stvoření, jsou však velice pyšní. Nebudeme je uctívat kvůli tomu, že řeknou něco, co již všichni stejně vědí. Jakmile skácíš strom, můžeš si po jeho vyschnutí udělat oheň. Jelikož se sluneční energie nahromadila ve dřevě, stromu může být využito jako paliva. Všechno ve skutečnosti závisí na sluneční energii, ale vědci nevědí, odkud sluneční energie pochází. Krišna říká

v Bhagavad-gítě (15.12):

yad aditya-gatam tejo jagad bhasayate 'khilam yac candramasi yac cagnau tat tejo viddhi mamakam

"Ode Mne pochází jas Slunce, jež rozptyluje temnotu celého hmotného světa a také jas Měsíce a ohně." Krišna rovněž říká: "Ze světelných zdrojů jsem zářícím sluncem." (jyotisam ravir amsuman; Bg.10.21) Také v jedenácté kapitole Bhagavad-gíty říká Ardžuna Krišnovi: "Slunce a Měsíc jsou Tvé velké neomezené oči." (sasi-surya-netram) Toto poznání je v Bhagavad-gítě, ale vědci k němu nikdy nedospějí svými spekulacemi. Nebo ano?

Dr. Singh: Není to možné.

Šríla Prabhupáda: Jaké jsou tedy jejich vědomosti? Písma říkají, že i kdybychom dokázali spočítat zrníčka písku na Zemi, stále bychom nebyli schopni pochopit, kdo je Bůh. Veškeré materialistické výpočty ještě neznamenají, že máte schopnosti rozumět neomezenému. Ale vědci jsou tak neschopní, že nedokážou ani spočítat hmotné věci. Proč jsou tak hrdí na své schopnosti a možnosti? Neznají ani hmotný svět, nemluvě o duchovním. Pokud se týká vědců a ostatních živých bytostí, jejich vědomosti jsou omezené. Ale to neplatí o Krišnovi. Jestliže obdržíme poznání od Krišny, toto poznání je dokonalé. Z písem obdržíme informace, že v moři žije devět set tisíc druhů živočichů. Informace v písmech je přesná, protože pochází od Krišny a Krišna samotný říká: "Jako Nejvyšší Božská Osobnost znám vše, co se stalo v minulosti, co se děje v přítomnosti a vše, co se teprve přihodí." (Bg.7.26)

Dr. Singh: Musíme přijmout poznání od nejvyššího vědce.

Šríla Prabhupáda: Chceme-li získat dokonalé poznání, musíme se obrátit na vyšší osobu, gurua. Je možné se něčemu naučit čtením knih doma, ale je nesporně lepší jít do školy a učit se pod vedením učitele. Podobným způsobem se musíme obrátit na duchovního učitele. Je však jasné, že když narazíme na falešného gurua, naše poznání bude nedokonalé. Přijímáme Krišnu jako gurua. Má-li dokonalé poznání, pak také naše vědomosti budou dokonalé. Pokud se týká nás nejsme dokonalí, ale když obdržíme poznání od dokonalého učitele, bude naše poznání také dokonalé. Nemůžeme říci, že víme, že v moři je devět set tisíc živočišných druhů, protože jsme prozkoumali celý oceán. Spíše řekneme, že jsme tuto informaci obdrželi z písem, a proto je dokonalá. To je védský způsob.

I když jsou velice pokročilí a mohou dělat obrovské výzkumy, jejich smysly jsou nedokonalé. Proto nemohou mít dokonalé poznání. Jakou cenu mají naše oči? Bez slunečního světla nemůžeme nic vidět a bez mikroskopu nemůžeme vidět drobné věci. Naše oči jsou nedokonalé a přístroje, které byli vynalezeny za pomoci nedokonalých očí, jsou také nedokonalé. Jak tedy jimi můžeme získat dokonalé poznání? Protože živá bytost je omezená, její vědomosti jsou také omezené. Dítě může vědět, že dvě a dvě jsou čtyři, ale když začne mluvit o vyšší matematice, nebereme ho vážně. Smysly, kterých vědci používají k získávání poznání jsou omezené a nedokonalé; proto je jejich poznání omezené a nedokonalé. Ve své nevědomosti mohou tvrdit, že vědí všechno, ale to je pouhý nesmysl.

Slepý člověk vede jiného slepce, ale co z toho, když oba spadnou do příkopu? Přírodní zákony nám svazují ruce a nohy a přesto si myslíme, že můžeme svobodně spekulovat. To je iluze. Ačkoliv jsou tito darebáci podmíněni tolika přírodními zákony, myslí si, že jsou svobodní. Když však mrak zakryje slunce, nemohou ho vidět. Jaká je naše schopnost vidět? Pouze když příroda dovolí, můžeme vidět. Dokonce i pokusy můžeme provádět jen za určitých podmínek, a nejsou-li tyto podmínky dostupné, naše pokusy jsou neúspěšné. Proč se potom tak pyšníme svými vědomostmi, které jsme získali pokusně?

Proč vůbec musíme nějaké pokusy dělat? Všechny věci zde již jsou. Bůh nám dává sluneční energii, abychom ji využili. Co je třeba vědět více? Jablka padají ze stromu. K čemu je potřeba vysvětlovat zákon přitažlivosti? Vědcům ve skutečnosti chybí zdravý rozum. Zajímají se pouze o "vědecká" vysvětlení. Říkají, že zákon přitažlivosti platí je za určitých podmínek, ale kdo určil tyto podmínky? Když se Krišna objevil jako Šrí Rámačandra, házel do vody obrovské kameny, které plavali. Zákon přitažlivosti v tomto případě nepůsobil. Přitažlivost tedy pracuje pod vedením Nejvyššího Pána. Zákon sám o sobě nic neznamená. Král může vydat zákon, ale také jej může okamžitě změnit. Konečným zákonodárce je Krišna a zákon bude uveden v platnost pouze Jeho vůlí. Vědci se snaží vysvětlit vůli Boha mnohými způsoby, ale protože podléhají máji, iluzi, mluví pouze jako člověk posedlý duchem. Řekněte mi, jak vědci vysvětlují existenci tolika různých druhů stromů? Karandhara dás: Říkají, že příroda se mění, a proto dochází k různorodosti.

Šríla Prabhupáda: Pak to musí být vůli přírody. A co je to ta vůle? Má příroda vůli?

Karandhara dás: V tom nemají tak docela jasno.

Šríla Prabhupáda: znamená to, že nemají dokonalé vědomosti. Nevědí, že za přírodou stojí Krišnova vůle.

Dr. Singh: Vysvětlují to tím, že chemické složení rostlin je různé.

Šríla Prabhupáda: To je v pořádku, ale kdo určil chemické složení? Jakmile řekneš "chemické složení", okamžitě to vyžaduje Boha.

Karandhara dás: Říkají, že k tomu není zapotřebí Boha, protože když smícháte dvě chemikálie…

Šríla Prabhupáda: Bůh nebo ne, musí zde být nějaká vůle. Musí zde být vědomí. Dvě chemikálie se smíchají a vytvoří to a to. Ale kdo je smíchá? Vědomí zde musí být. A toto vědomí je Krišna. Vědomí je všude a jakmile přijměte vědomí, musíte přijmout i to, že vědomí náleží nějaké osobě. Proto mluvíme o vědomí Krišny. V bhagavad-gítě je řečeno, že vědomí je všepronikající. Ty máš vědomí a ja mám vědomí, ale je zde ještě jiný druh vědomí, které je přítomno všude. Mé vědomí se vztahuje jen na mé tělo a tvé vědomí se vztahuje na tvé tělo, ale je zde další vědomí, které je ve mně, v tobě, ve všech. To je Krišnovo vědomí.

V hmotném světě je všechno relativní. To je vědecký fakt. Naše těla, životy, inteligence a všechno ostatní je relativní. Nám se délka života mravence zdá krátká, ale mravenec žije svých "sto let". Těch sto let je relativních, podle druhu těla. Podobně Brahmá, který z našeho hlediska žije fantasticky dlouho, žije pouze sto let ze svého hlediska. To je relativita.

Karandhara dás: Relativita se tedy zakládá na postavení jednotlivce.

Šríla Prabhupáda: Ano. Proto se říká, ,že co je jídlem pro jednoho člověka, může být jedem pro druhého. Lidé si myslí, že vzhledem k tomu, nemohou přežít na Měsíci, nikdo tam nemůže žít. Všichni uvažují relativním způsobem, ve svých vlastních pojmech. To je "žabí filozofie". Žába vždy uvažuje o věcech ve vztahu ke své studni. Nemá možnost porozumět velikosti Tichého oceánu, protože zná pouze svou studni. Bůh je nesmírně veliký, ale my uvažujeme o Jeho velikosti ze svého hlediska, v pojmech relativní velikosti. Některý hmyz se narodí v noci, vyroste v noci, zplodí v noci potomstvo a v noci umře. Nikdy neuvidí slunce; proto dochází k závěru, že slunce neexistuje. Kdybyste se příslušníka tohoto hmyzu zeptali na ráno, odpověděl by: "Ráno nemůže existovat." Podobně, když se lidé dozvědí z písem o délce Brahmova života, nevěří tomu. Říkají: "Jak je možné, že někdo může žít tak dlouho?" V Bhagavad-gítě (8.17) Krišna říká:

sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmano viduh ratrim yuga-sahasrantam te 'ho-ratra-vido-janah

"Brahmův den trvá tisíc věků a po tisíci věcích končí jeho noc."

Podle této kalkulace žije Brahmá miliony let a triliony let. My tomu nemůžeme věřit, ačkoliv je to napsáno v písmech. Jinými slovy docházíme k závěru, že Krišna mluví nesmysly, zatímco my mluvíme autoritativně. Dokonce i velcí učenci říkají, že tvrzení písem jsou mentální spekulace. Ačkoliv tito lidé nejsou nic jiného než obyčejní hlupáci, vydávají se za věhlasné učence. Postaví se nad Boha a snaží se odstranit nebo zamítnout jakékoliv tvrzení Boha ve zjevených písmech. Tímto způsobem mnoho bláznů v přestrojení za učence, vědce a filozofy svádí celý svět.

Dr. Singh: O Darwinově teorii bylo popsáno mnoho papíru. V každé knihovně jsou stovky knih, které pojednávají o jeho teorii.

Šríla Prabhupáda: Pozitivně nebo negativně?

Dr. Singh: Většinou pozitivně.

Šríla Prabhupáda: Darwin mluví o evoluci živočišných druhů, ale nemá skutečnou informaci o duchovní evoluci. Neví nic o vývoji duše z nižších životních forem do vyšších. Tvrdí, že člověk se vyvinul z opice, ale my vidíme, že opice nevymřeli. Jsou-li opice bezprostředním otcem člověka, proč tedy i nadále existují? Dr. Singh: Darwin říká, že živočišné druhy nevznikají nezávisle, ale z jednoho druhu do druhého. Šríla Prabhupáda: Když zavádí závislost, jak tedy vznikne nový živočišný druh? Musí vysvětlit, jak vznikly původní živočišné druhy.

Karandhara dás: Vědci tvrdí, že vznikly biochemickou cestou a odmítají učit, že je stvořil Bůh, protože by se jim všichni lidé vysmáli.

Šríla Prabhupáda: Když jsou tedy tak pokročilí ve své biologii a chemii, proč něco nestvoří? Prohlašují, že v budoucnu budou schopni stvořit život. Ale proč v budoucnu? Život je již stvořen. Zakládá se věda na budoucnosti? My nevěříme na budoucnost, i když vypadá slibně. Všichni si myslí, že v budoucnu to bude lepší, ale kde jsou nějaké důkazy? Musejí přiznat, že nevědí co pravda ve skutečnosti je. Nedokážou stvořit ani stéblo trávy ve svých biologických a chemických laboratořích. Přesto tvrdí, že stvoření vzniklo nějakým chemickým nebo biologickým způsobem. Proč se nikdo nedotazuje na tyto hlouposti?

Dr. Singh: Jejich konečným závěrem je, že život započal z hmoty. Jinými slovy, živá hmota pochází z neživé hmoty.

Šríla Prabhupáda: Odkud pochází živá hmota? Vznikla z neživé hmoty jen v minulosti a ne v přítomnosti? Jak vznikne mravenec? Zhmotňuje se z hlíny? Dokonce ani mravenec nevznikne z neživé hmoty. Jaký mají důkaz pro tuto teorii? Darwin tvrdí, že v dávné minulosti člověk neexistoval, že se vyvinul z opic. Když tedy neexistoval inteligentní mozek v minulosti, odkud pocházejí védská písma, která byla napsána před mnoha tisíci léty? Jak vysvětlí světce jako Vjásadéva?

Dr. Singh: Nemohou to vysvětlit. Jednoduše řeknou, že to byli neznámí mudrcové z lesa.

Šríla Prabhupáda: Je možné, že neznají Vjásadévu, ale on přesto existoval. Jak on získal takový mozek? My ho nemusíme znát, ale jeho mozková činnost je zde, jeho filozofie je zde, jeho literární projevy, jeho básně a síla slov. Nemusíš znát osobu, ale znáš jeho dílo.

Dr. Singh: Existovali všechny živočišné druhy již od počátku?

Šríla Prabhupáda: Ano, stvoření, kdy všechno existuje současně, je potvrzeno v Bhagavad.gítě. Všechny rozmanité druhy zvířat, lidí a také polobohů existovali od samého počátku. Živá bytost chce určitý druh těla a Krišna ji obdaruje. Protože živá bytost jistým způsobem touží, sdružuje se s určitými kvalitativními složkami přírody a podle toho obdrží určité tělo. Psychologické pochody, mysl, myšlení a chtění stanovíživé bytosti určité tělo a určitou situaci, ve které se narodí. Vývojový proces zde je, ale nejedná se o vývoj druhů. Živočišné druhy se neproměňují jeden do druhého, neboť Krišna říká:

avyaktád vyaktayah sarvah prabhavanty ahar-agame ratry-agame praliyante tatraivavyakta-samjnake

"Na začátku Brahmova dne všechny živé bytosti znovu vznikají a s příchodem Brahmovy noci jsou bezmocně zničeny." (Bg.8.18)

Evoluce znamená duchovní evoluce jednotlivé živé bytosti přes různé živočíšné druhy. Dostane-li se někdo do rybího těla, musí podstoupit evoluční proces krok za krokem. Je-li někdo nahoře na schodech a náhodně spadne dolů, musí opět vyjít po evolučních schodech, krok za krokem. Vědci jsou však tak zaneprázdněni výzkumy a bádáním, že to nemohou pochopit. Když jim řekneme, že se z nich stanou stromy v příštích životech, myslí si, že mluvíme nesmysly. Co se konec konců můžeme naučit výzkumem? Známe-li příčinu všech příčin, pak známe všechno poznatelné a nic nezůstane neznáme. Védy říkají: yasmin vijnate sarvam evam vijnatam bhavati. Známe-li Absolutní Pravdu, pak známe ostatní pravdy; a neznáme-li Absolutní Pravdu, jsme nevědomí. Kdokoliv může být vědcem nebo filozofem, ale odvážně může mluvit jenom tehdy, zná-li jedinou věc - Krišnu.


Současná civilizace je velice pyšná na svoji nezávislost, ale ve skutečnosti závisí na naftě. Je-li dodávka nafty přerušena, co budou ubozí vědci dělat? Nic. Ať vyrobí naftu ve svých zkumavkách, dostatek nafty, který by stačil k pohonu celé jejich civilizace. Indie nyní trpí nedostatkem vody. Co s tím vědci udělají? Mohou znát chemické složení vody, ale je-li někde voda zapotřebí, nedokážou ji stvořit. K tomu potřebují na pomoc mraky a ty jsou pod kontrolou Boha. Ve skutečnosti nemohou udělat nic. Přistály na měsíci, ale celá ta námaha a práce se rovná trošce prachu a kamenů, které přivezli zpátky. Ničemná vláda vybírá daně a utrácí peníze na zbytečnosti. Na to používá svou inteligenci. Je to společnost oslů a nic jiného. Politikové nemají sympatie, ani soucit. Nezamyslí se nad tím, že těžce vydělané peníze pocházejí od prostých lidí a že oni je utrácejí na vystřelování raket do vesmíru. Jediné co dokážou je, že se přivezou ještě více prachu. Nejdříve přinesou hrst prachu a pak slíbí, že zpátky přivezou tunu prachu. Jaký to má význam?

Karandhara dás: Věří, že na Marsu může existovat život.

Šríla Prabhupáda: A co má být? My víme, že život existuje zde. Oni to také vědí a jediné, co je zajímá, je jak válčit a zabíjet život. Život je zde. Zde jsou lidé. O tom není pochyb. Ale oni se jedině snaží všechno zničit svými obrovskými bombami. To je vědecký pokrok.

Dr. Singh: Zajímá je, co se děje na ostatních planetách.

Šríla Prabhupáda: Aby ukojili svoji dětskou zvědavost, musí utrácet tolik peněz. K ukojení zvědavosti jsou připraveni vyhodit do vzduchu tolik peněz, ale když je méně vyvinuté země žádají o pomoc, nikdo nemá peníze. Jsou pyšní na to, že doletěli na Měsíc, ale proč se nepoučí o tom, jak se dostat na Krišnovu plantu, Góloku Vrindávanu? Jestliže tam dojdou, veškerá jejich zvědavost bude ukojena. Naučí se, že kromě této nižší energie existuje vyšší, nadřazená duchovní energie. Hmotná energie nemůže pracovat nezávisle. Duchovní energie se musí přidat. Hmotné prvky netvoří samy o sobě. Duše má tvořivou sílu. My můžeme něco stvořit z hmoty, ale hmota nemá tvořivou schopnost. Vodík a kyslík se spojí jen tehdy, jsou-li pod vlivem vyšší energie. Pouze blázní mohou tvrdit, že toto vesmírné stvoření, což je pouze hmota, vzniklo automaticky. Můžeme mít pěkné auto, ale když nemáme řidiče, k čemu je užitečné? Dokud člověk, který ví, jak stroj pracuje, nestiskne startér, stroj nepracuje. Podobně, bez vyšší energie nemůže hmotná energie pracovat. Tento úžasný vesmírný projev řídí vyšší energie. Všechny tyto informace jsou dány v písmech, ale lidé tomu nevěří. Všechno ve skutečnosti patří Bohu, avšak lidé tvrdí, že to patří jim, že je to jejich země. Nyní mluví o přelidnění, ale faktem je, že Bůh dává všeho dostatek. Všude je dostatek půdy a dostatek jídla, je-li všeho řádně využito. Lidé samy si vytvářejí problémy a vědci jim pomáhají dodáním spousty ničivých nápadů. Pouze podporují dareby a ničemy, kteří se snaží využít majetku Boha. Jestliže pomůžeš vrahovi v jeho činu, staneš se také zločincem. Není tomu tak? Na světě je tolik problémů, protože vědci pomáhají všem zlodějům a vrahům. Všichni jsou zločinci. Stena eva sah. Ten, kdo nepozná vlastnictví Nejvyššího Pána, je zloděj. Našim posláním je přivést tyto dareby zpátky k rozumu. Všichni trpí, ale protože jsou syny Boha, neměli by trpět. Nevědí, že Bůh existuje a že také existuje věčná radost. Nemají ponětí o blaženosti nebo o věčném životě. Dělají tolik výzkumů padesát, šedesát nebo sedmdesát let, a co se stane potom, nikdo neví. Nevědí, že život je věčný. Jsou ve skutečnosti jako zvířata. Zvíře neví, co se stane po smrti a ani o smrti neuvažuje. Neví, proč je zde a neví, jaký je význam života. Zvíře pod vlivem iluze pouze jí, spí, brání se, páří se a umře. To je vše. Lidé se tak usilovně snaží, ale kvůli čemu? Říkají, že chtějí zajistit lepší život pro budoucí generace, ale jaký lepší život? Nedokážou odpovědět. Toto Hare Krišna hnutí je určeno k učení skutečného smyslu života stanoveným Krišny, Boha, jako centra všeho. Je tedy v zájmu vědců, aby porozuměli tomuto důležitému hnutí.
(Konverzace během ranní procházky v Los Angeles v dubnu 1973)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama