Život pochází z hmoty - mylná domněnka ! Část 1

28. dubna 2010 v 23:27 | Konverzace během ranní procházky v Los Angeles v dubnu 1973 |  Evoluce nebo stvoření

Život pochází z hmoty - mylná domněnka !
Šríla Prabhupáda: Celý vědecký svět a a technologie se zakládá na mylné domněnce, že život vzniká z hmoty. Tuto nesmyslnou teorii nemůžeme nechat bez povšimnutí. Život nepochází z hmoty. Hmota pochází ze života a to není teorie, ale skutečnost. Dnešní věda staví na nesprávné teorii, proto jsou všechny její výpočty a závěry chybné a následkem toho lidé trpí. Budou-li všechny moderní vědecké teorie opraveny, lidé budou šťastní. Musíme tedy vyzvat vědce a porazit je, jinak budou svádět celou společnost.


Hmota prochází šesti změnami: vzniká, roste, zůstává po nějakou dobu, zanechává vedlejší produkty, mizí a nakonec zaniká. Ale život, který je v hmotě, duše, je věčný; nepodléhá těmto změnám. Zdá se, že život roste a umírá, ale ve skutečnosti každou z těchto fází jen prochází, až do doby, kdy hmotné tělo nemůže dále existovat. Staré tělo umře a duše vstoupí do nového těla. Jsou-li naše šaty staré a obnošené, vyměníme je. Podobně naše tělo jednoho dne zestárne, stane se neužitečné a my odejdeme do nového těla.

Šrí Krišna říká v Bhagavad-gétě (2.13): "Tak jako vtělená duše prochází v tomto těle z dětství do mládí a do stáří, přechází také duše v okamžiku smrti do jiného těla." (dehino 'smin yatha dehe kaumaram yauvanam jara, tatha dehantara-praptih) A o trochu později: "Pouze hmotné tělo nezničitelné a věčné živé bytosti podléhá zkáze." (antavanta ime deha nityasyoktah saririnaha; Bg.2.18) Hmotné tělo je pomíjivé, ale život v těle je věčný, nitya.

Podle Véd je velikost duše sídlící v těle velice nepatrná, ve skutečnosti menší než atom - desetitisícina konečku vlasu. Přesto tělo pracuje díky energii, která pochází z této nepatrné částečky. Je to tak těžké pochopit? Dejme toomu, že někdo si o sobě myslí, že je velmi silný. Proč je tak silný? Protože v jeho těle je malinká duše. Ale jakmile duše odejde, jeho tělo zemře a síla i zdraví zmizí. Když vědci tvrdí, že hmota je příčinou a původem života, ať přivedou k životu aspoň jednoho člověka tím, že do něho vpíchnou nějaké chemikálie. To však nedokážou.

Dr. Singh: Vzhledem k tomu, že vědci nemohou duši spatřit, tvrdí, že její existence je velice pochybná.

Šríla Prabhupáda: Jak ji mohou vidět? Je příliš malá. Jaká je jejich schopnost vidět?

Dr. Singh: Chtějí ji nějakým způsobem vidět.

Šríla Prabhupáda: Když vpíchneš do někoho kapku smrtícího jedu, okamžitě umře. Nikdo nemůže vidět, jak jed účinkuje. Ale jed tak jak tak působí. Podobným způsobem říkají Védy, že pokud je malinká částečka, která se nazývá duše, v těle, celé tělo krásně pracuje. Jestli se štípnu, okamžitě to cítím, protože jsem si vědom pocitu na celé kůži. Ale jakmile duše odejde, což se stane v okamžiku smrti, můžete do stejné kůže píchat a řezat a nikdo nebude protestovat. Proč je tak těžké pochopit tak jednoduchou věc? Nesvědčí to o existenci duše?

Dr. Singh: To je duše, ale co Bůh?

Šríla Prabhupáda: Nejdříve pochopme existenci duše. Duše je malý Bůh. Když porozumíte malé částečce, porozumíte i celku. Toto je hmota. (Šríla Prabhupáda ukazuje svoji hůlkou na mrtvý strom.) Původně z tohoto stromu rostly lístky a větvičky. Proč nerostou nyní? Dokážou vědci zodpovědět tuto otázku?

Karandhara dása: Asi by řekli, že došlo ke změně chemického složení.

Šríla Prabhupáda: Dobrá, mají-li takové znalosti chemie, měli by dokázat dodat stromu vhodné chemikálie, které způsobí, že lístky a větvičky opět porostou.

Brahmánanda Swami: Poznání znamená, že člověk musí být schopen demonstrovat svoji teorii. Vědci by měli být schopni předvést ve svých laboratořích, že život vznikl kombinací chemikálií.

Šríla Prabhupáda: Ano. Vědeckou metodu tvoří pozorování, potom domněnka a nakonec důkaz. Ale tito tak zvaní vědci nemohou dokázat své domněnky. Pouze věci pozorují a pak mluví nesmysly. Říkají, že chemikálie jsou příčina života, že život vznikl z chemikálií. Ale skutečná otázka zní: "Odkud pocházejí chemikálie?" Ve skutečnosti pocházejí chemikálie ze života a to znamená, že život má mystickou sílu. Na pomerančovém stromě roste například spousta pomerančů a každý z nich obsahuje chemikálie - kyselinu citrónovou a jiné. Odkud pocházejí tyto chemické látky? Je jasné, že původem je život ve stromě. Vědci nevědí, kde mají chemikálie svůj počátek. Začínají výzkumy od chemikálií, ale nemohou zjistit jejich původ. Chemikálie pocházejí z nejvyššího života - z Boha. Taj jako živé tělo člověka produkuje mnoho chemikálií, nejvyšší život (Nejvyšší Pán) produkuje všechny chemické látky, které kolem sebe najdeme - ve vzduchu, ve vodě, v lidech, ve zvířatech a v zemi. To se nazývá "mystická síla". Dokud nepřijmeme mystickou sílu Nejvyššího Pána, nemůžeme vyřešit původ života.

Dr. Singh: Vědci odpoví, že nevěří na mystickou sílu.

Šríla Prabhupáda: Pak ale musí vysvětlit původ chemikálií, Kdokoliv může vidět, že obyčejný strom vytváří mnoho chemikálií; to nemohou popřít. Ale jak je vytváří? Vzhledem k tomu, že na to nemohou odpovědět, musí přijmout skutečnost, že živá síla má mystickou sílu. Nemohu vysvětlit, jak rostou moje nehty. Je to mimo možnosti mého chápání. Jinými slovy rostou nepochopitelnou sílou neboli acintya-sakti. Jestliže obyčejná bytost má acintya-sakti, představ si, kolik acintya-sakti má Bůh.

Rozíl mezi Bohem a mnou je, že já mohu vytvořit jen malé množství chemikálií, přestože mám kvalitativně stejné síly jako Bůh, zatímco On jich může vytvořit nesmírná množství. Když se potím, vytvořím trochu vody, ale Bůh může vytvořit oceány. Rozboorem jedné kapky mořské vody můžeme zjistit chemické složení moře. Podobně živá bytost je částečkou Boha a rozborem živých bytostí můžeme porozumět Bohu. Bůh má velké mystické síly, které pracují přesně a rychle, jako elektrický stroj. Stroje jsou poháněny určitou energií a jsou zkonstruovány tak dobře, že celá práce začne pouhým stisknutím tlačítka. Podobně řekl Bůh: "Budiž stvoření," a bylo stvoření. Když uvažujeme tímto způsobem, není těžké pochopit činnosti přírody. Bůh má tak úžasné síly, že uvede stvoření do pohybu pouhým pokynem.

Brahmánanda Swami: Vědcii nepřijímají Boha nebo acintya-sakti.

Šríla Prabhupáda: Protože jsou podvodníci. Bůh existuje a acintya-sakti také existuje.

Karandhara dása: Vědci tvrdí, že život vznikl biochemicky.

Šríla Prabhupáda: A já jim říkám: "Proč tedy nestvoříte život? Vaše biologie a chemie jsou na tak vysoké úrovni, proč tedy nestvoříte život?"

Karandhara dása: Říkají, že stvoří život v budoucnu.

Šríla Prabhupáda: Kdy v budoucnu? Jestliže znají průběh stvoření, proč nestvoří život nyní? Má-li život biochemický počátek a jsou-li biologové a chemici tak pokročilí, proč nemohou stvořit život ve svých laboratořích? Když je tato rozhodná námitka přednesena, začnou se vymlouvat: "Uděláme to v budoucnosti." Proč v budoucnosti? To je nesmysl. Nevěřte na sliby, i když zní příjemně. Jaký má jejich pokrok význam? Mluví jenom nesmysly.

Karandhara dása: Říkají, že už jim k tomu hodně nechybí.

Šríla Prabhupáda: To je jen jiný způsob, jak říci: "v budoucnosti". Musí přijmout skutečnost, že i nadále nevědí, odkud pochází život. Jelikož očekávají, že v budoucnosti budou schopni stvořit svět, musí být jejich vědomosti v současnosti nedokonalé. Dejme tomu, že ti dlužím deset tisíc dolarů a řeknu: "Ano, zaplatím ti všechno v budoucnu. Je to v pořádku?" Jestliže jsi chytrý, odpovíš: "Dej mi pět dolarů nyní, ať mám aspoň nějakou záruku." Vědci nedokážou stvořit ani jediné stéblo trávy svou biochemií, ale přesto se odvažují tvrdit, že život pochází z hmoty. Co je to za nesmysl? Nikdo se na to neptá? My můžeme dokázat, že život pochází ze života: když otec zplodí dítě, otec je živá bytost a dítě je živá bytost. Ale který vědec dokáže, že život začal z hmoty? Můžeme dokázat, že život pochází ze života a také můžeme dokázat, že původní život je Krišna. Ale kde je nějaký důkaz, že dítě se narodilo z mrtvého kamene? Vědci nemohou dokázat, že život pochází z hmoty. Odkládají to na budoucnost.

Karandhara dása: Základem toho, co vědci nazývají "vědecká úplnost" je, že mluví jen o tom, co mohou prozkoumat svými smysly.

Šríla Prabhupáda: Trpí tím, co my nazýváme "filosofie doktora Žáby". V jedné studni bydlel žabák. Jednou ho navštívil přítel a vyprávěl mu o Tichém oceánu.

"Co je to Tichý oceán?" zeptal se žabák ve studně.

"Je to obrovská vodní nádrž," odpověděl žabák cestovatel.

"Jak velká? Dvakrát tak větší jak moje studně?"

"Ó ne, mnohem mnohem větší," odpověděl přítel.

"Jak obrovská? Desetkrát větší?"

Tímto způsobem se žabák snažil zjistit velikost a hloubku obrovského oceánu. Jaké však byli jeho možnosti? Naše fakulty, naše pokusy a síla myšlení jsou vždy omezené. Žabák uvažoval v termínech vztahujících se na jeho studni. Nemohl uvažovat jinak. Podobně je to i s vědci, kteří se svými nedokonalými smysly a intelekty snaží zjistit Absolutní Pravdu, příčinu všech příčin, a proto jsou zmateni. Základní chybou vědců je, že k závěrům docházejí tzv. Vzestupnou poznávací metodou. Chce-li například některý vědec zjistit vzestupnou metodou, je-li člověk smrtelný nebo ne, musí studovat každého člověka, aby zjistil, není-li náhodou některý z lidí nesmrtelný. Vědci říkají: "Nemohu přijmout tvrzení, že člověk je smrtelný, neboť jsem ještě neviděl všechny lidi. Jak tedy mohu přijmout, že člověk je smrtelný?" To se nazývá vzestupná poznávací metoda. A sestupná metoda je, když ti otec, učitel nebo guru řekne, že člověk je smrtelný s ty to přijmeš.

Dr. Singh: Jsou tedy dva způsoby získávání vědomostí: vzestupný a sestupný.

Šríla Prabhupáda: Ano. Vzestupný proces nebude nikdy úspěšný, protože závisí na informaci získané prostřednictvím smyslů a smysly jsou nedokonalé. Proto musíme přijmout sestupný způsob při získávání poznání.

Bůh nemůže být poznán vzestupným způsobem. Proto se mu říká adhoksaja, což namená "nepoznatelný přímým vnímáním". Vědci říkají, že Bůh neexistuje, neboť se Ho snaží najít přímým vnímáním. Ale Bůh je adhoksaja. Proto vědci neznají Boha, jelikož neznají způsob, jak Ho poznat. Chceme-li získat transcendentální poznání, musíme se obrátit na duchovního učitele, naslouchat mu se vší pokorou a oddaně mu sloužit. Šrí Krišna to vysvětluje v Bhagavad-gítě (4.34): tad viddhi pranipatena pariprasnena sevaya.

Dr. Singh: Existuje vědecký časopis, který se nazývá "Přiroda". Obsahuje články týkající se přírodních jevů, jako jsou rostliny a zvířata, ale nezmiňuje se o Bohu - pouze o přírodě.

Šríla Prabhupáda: Můžeme vidět, že rostliny a stromy jsou stvořeny přírodou, ale musíme se zeptat: "Kdo stvořil přírodu?" Položit si tuto otázku je znakem inteligence.

Dr. Singh: Nad tím se vědci nezamýšlejí.

Šríla Prabhupáda: Protože jsou blázni. Jakmile začneme mluvit o přírodě, okamžitě bychom se měli zeptat: "Co je to příroda?" Příroda je energie a jakmile mluvíme o energii, musíme přiznat, že má také svůj zdroj. Zdrojem elektrické energie je například elektrárna. Elektřina nevzniká automaticky. Musíme postavit elektrárnu a generátor. Podobně se říká ve Védách, že hmotná příroda pracuje pod Krišnovým vedením.

Dr. Singh: Chcete tedy říct, že vědci začali zprostředka - ne od počátku?

Šríla Prabhupáda: Ano, přesně tak. Nemají ponětí o původu. Vědci začínají od určitého bodu, ale odkud pochází tento bod? To nevědí, navzdory rozsáhlým výzkumům. Musíme přijmout skutečnost, že původním zdrojem všeho je Bůh, který má neomezené mystické síly, a z Něhož všechno emanuje. Bůh osobně říká v Bhagavad-gítě (10.8): "Jsem zdrojem všech duchovních i hmotných světů. Všechno pochází ze Mne." (aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate) Naše závěry se nezakládají na slepé víře; jsou nejvědečtější. Život pochází ze života. V životě - v počátku - je neomezeně mnoho hmotných zdrojů; to je celé tajemství stvoření.

Moderní vědecké bádání je jako sánkhjovská filozofie, která také analyzuje hmotné prvky. Sánkhja znamená "počítat". I my jsme do určité sánkhjovští filozofové, protože analyzujeme hmotné prvky; toto je země, to je voda, to je vzduch, to je slunce a to je oheň. Kromě toho mohu analyzovat svou mysl, inteligenci a vlastní já. Dále se však dostat nemohu. Ale Krišna říká, že nad egem existuje živá síla, duše. Toto vědci neznají. Myslí si, že život je pouhá kombinace hmotných prvků, ale Krišna to popírá v Bhagavad-gétě (5.12): "Kromě nižší energie je mám ještě jinou, vyšší energiee." (apareyam itas tv anyam vidhi me param) Do nižší energie patří hmotné prvky a vyšší energie je tvořena živými bytostmi.

bhumir apo 'nalo vayuh kham mano buddhir eva ca
ahankara itiyam me bhinna prakrtir astadha

"Země, voda, oheň, vzduch, éter, mysl, inteligence a falešné ego - těchto osm prvků tvoří Mé oddělené hmotné energie." (Bg.7.4) Šrí Krišna vysvětluje v Bhagavad-gítě, že vayu (plyn) pochází z Něho a že jemnější než plyn je kham (éter). Jemnější než éter je mysl, jemnější než mysl je inteligence a jemnější než inteligence je duše. Ale vědci to nevědí. Mohou vnímat jenom hrubé věci. Mluví o plynech, ale odkud pocházejí?

Dr. Singh: Na to nemohou odpovědět.

Šríla Prabhupáda: Ale my ano. Víme, že plyn pochází z éteru, éter z mysli, mysl z inteligence a inteligence pochází z vyšší Krišnovi energie, duše.

Dr. Singh: Studuje sánkhjovská filozofie jak vyšší, tak nižší energii?

Šríla Prabhupáda: Ne, neví nic o vyšší energii. Analyzuje pouze hmotné prvky, tak jako vědci. Ani vědci, ani sánkhjovští filozofové nevědí nic o duši. Pouze zkoumají Krišnovu hmotnou energii.

Dr. Singh: Zkoumají kreační hmotné prvky?

Šríla Prabhupáda: Hmotné prvky nejsou kreační! Pouze duše může tvořit. Nikdo nemůže stvořit život z pouhé hmoty a hmota sama o sobě nemůže tvořit. Ty, živá bytost, můžeš smíchat dusík a kyslík a stvořit hmotu. Ale samotná hmota nemá tvořivou schopnost. Když umístíš dvě zkumavky s vodíkem vedle zkumavky s kyslíkem, smíchají se bez tvé pomoci?

Dr. Singh: Ne, někdo je musí smíchat.

Šríla Prabhupáda: Ano, je k tomu zapotřebí vyšší energie, živé bytosti. Kyslík a vodík náleží do nižší energie, ale když je vyšší energie smíchá, stane se z nich voda.

Nižší energie je nečinná, dokud na ní nepůsobí vyšší energie. Toto moře (Tichý oceán) je klidné. Ale když do něho fouká vyšší síla - vítr - zvedají se vysoké vlny. Moře nemá moc bez vyšší síly. Podobně existuje vyšší síla, která je nadřazena větru a další a další až dojdeme ke Krišnovi, nejvyšší moci. To je skutečné bádání. Dejme tomu, že vlak se právě začíná pohybovat. Lokomotiva popotáhne jedním vagonem, pak druhým, třetím, až se nakonec celý vlak rozjede. A celý pohyb počíná strojvůdcem živou bytostí. Podobně je tomu ve vesmírném stvoření - Krišna dá první impuls a potom následují další podněty a celé vesmírné stvoření se uvede do činnosti. To je vysvětleno v Bhagavad-gítě (9.19): "Pod mým dohledem se otáčí hmotná příroda a vydává všechny živé i nehybné bytosti." (mayadhyaksena prakrtih suyate sa-caracaram) A o trochu později:

sarva-yonisu kaunteya murtayah sambhavanti yah tasam brahma mahad yonir aham bija-pradah pita

"Všem životním druhům je umožňováno se narodit v hmotné přírodě a Já jsem otcem dávající sémě." (Bg.14.4) Když například zasadíme semínko fíkovníku, postupem času vyroste obrovský strom, který vytvoří milióny nových semínek a každé z těchto semínek zase vytvoří nový strom s milióny nových semínek a tak dále. Kršna je tedy původním otcem dávající sémě.

Vědci se naneštěstí zabývají pouze bezprostřední příčinou; nevidí vzdálenou příčinu. Existují dva druhy příčin - přímá a nepřímá. Šrí Krišna je popsán ve Védách jako příčina všech příčin - sarva-karana-karanam. Rozumíme-li příčině všech příčin, rozumíme všemu. Yasmin vijnate sarvam evam vijnatam bhavati: "Jestliže znáš původní příčinu, pozdější podradné příčiny jsou automaticky známé." Když Védy, které obsahují dokonalé poznání, předkládají původní příčinu, vědci ji nepřijmou, ačkoliv ji hledají. Drží se svých neúplných a nedokonalých vědomostí.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Ella Ella | 28. prosince 2010 v 11:27 | Reagovat

Nemám slov.

2 M-c M-c | E-mail | Web | 24. října 2011 v 22:13 | Reagovat

Díky za info, hledám informace, poněvadž co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.:-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama