KONCEPT SPOLEČENSKO - SPIRITUÁLNÍ REVOLUCE

2. října 2009 v 10:14 | Vraja Kishor, přeložil: Alalanatha dása |  Revoluce vědomí
Omlouvám se za překlepy, bude to co nejdříve opraveno...........
KONCEPT SPOLEČENSKO - SPIRITUÁLNÍ REVOLUCE
přeloženo z anglického originálu Blueprint for Socio - Spiritual Revolution, vydalo nakladatetví Jagannath

ÚVOD
Proto, aby nás udržel na místě a sebe u moci, establishment nám šikovně dodává bezpočet rozptýlení, která vysuší a promarní životní sílu našeho mládí:energii vzpoury. A my jako myšky běžíme rychleji, rychleji v otáčecím kole: měnící se móda, "drogová zkušenost", "sexuální revoluce". Nakonec se hroutíme z vyčerpání - síla, která mohla změnit zkorumpovaný systém, se tiše a bezvýsledně vyplýtvá a my upadneme do umrtvené spokojenosti dospělosti a středního věku. Mocenský systém se nemění. My jsme jak rukojmí a obchodník dělá slušný profit, když hasí oheň mládí.V této době nenávisti žádný soudný člověk nemůže popřít absolutní nezbytnost velké progresivní změny. Ti, kteří mají sílu to změnit, jsme my - mládež. Ale s naším nadšením přichází i pořádná dávka naivity. Mladí přirozeně postrádají moudrost získávanou z praktické zkušenosti ve světě, a tak jsou lehce svedeni. Proto dokonce i v našich pokusech o vzpouru my sami často hrajeme do rukou systému. Naše schopnost působit změnu se rozptyluje a systém zůstává pevný a bezpečný.
Kdyby však síla mládí mohla být spojena s pevnou a trvalou moudrostí, soustřeďující naše revoluční nadšení do jednoho koncentrovaného bodu, výsledkem by byla jednotná síla sociální reformace, s nezastavitelnou energií, bezpříkladná v celé historii. Učelem této brožury je ukázat tento směr a cíl.
Rekněme to takhle: jestli rychle nedojde k nějaké velké změně, těžko už někdy znovu prožijete nějaká šťastná období. Není to žádné tajemství: svět si připravuje pád do bezedné popelnice - pokud se mladí a ti, kdo mají energii mládí, nevzpamatují.
To ale neznamená dát se dohromady jako skupina fanatiků, parta naivních výrostků. Potřebujeme směr, potřebujeme moudře zacílit náš hněv. To nám dá sílu. Nemůžeme jen běhat dokola, křičet hesla a stříkat sprejem na zdi anarchistické symboly. To je zase další "běhací kolo" pečlivě na nás nastražené s úmyslem rozptýlit sílu revoluce. Budeme úspěšní jen tehdy, bude-li naše vzpoura spojena s jednoznačným cílem a směrem. Tato kniha předkládá jasný a podrobný náčrt pro širokou změnu a revoluci. Potřebnou moudrost si propůjčuje z védských textů - velice starobylé literatury, která vyjevuje úplný koncept společnosti založené na jednoduchosti v hmotném životě a úsilí o duchovní realizaci společnosti, ve které lidé žijí v přirozeném souladu s půdou, zvířaty a sami mezi sebou, společnosti nezakládájící se na vzájemném vykořisťování
a egocentrickém zisku, ale na spolupráci v zájmu společného pokroku.
Védská písma nejen dobře popisují tuto alternativní společnost, ale dávají
také návod, jak ji přesně přenést do naší současné situace. Jinými slovy, koncept pro společensko-duchovní revoluci byl nalezen. Teď se ho pokusím popsat
tak jasně a jednoduše, jak jen to bude možné. Doufám, že to budete číst pomalu a pozorně a postupně to strávíte kousek po kousku.IDENTIFIKACE NEPŘÍTE

Krádeže pokračují dál.
Ale zloděje chytili a zavřeli.
Problém je vyřešen. Dočasně...
   A kriminalita všeobecně pokračuje a vzrůstá. Neexistuje záruka, že ten stejný obchod nebude zítra vykraden znova. Lepší řešení znamená víc než jen dávat lidem na ruce pouta. Lepší řešení je hledat  příčinu v pozadí problému a uvěznit  ji.
   Například, krádež je problém, ale skutečný problém je chudoba, protoše chudoba ve zlodějově domě ho nutí krást. Proto hlubší řešení musí zasáhnout tuto chudobu. Dále, chudoba je problém, ale hlubší problém je nezaměstnanost, která způsobuje chudobu. A ještě dále, upadající ekonomika způsobuje nezaměstnanost. Pokus vyřešit kriminální problém nemůže být úspěšný, pokud přímo nezasáhne tyto hlubší příčiny.
   Čím dále půjdete zpátky po řetězu příčin, tím úspěšnější budete při řešení problémů.
Revoluce pokračují, chtějí skončit s korupcí a útlakem.
Revoluce jsou vyhrané.
Problém je vyřešen. Dočasně...

     S útlakem je to jako s krádeží: je zpüsobnn uebyimm rctezremn faktorů. "Revoluce", které se týkají jen bezprostředních přícin Útl:iku, nemohou být hlouběji úspěšné. Historie je svědek. Bylo už tolik vzpour, ze je nespočítáte. Ale ty samé základní potíže vyrůstají znovu a znovu. Pak je otčcba další "revoluce" a další - začarovaný kruh končící ve frustraci a krveprolití.
Naše vzpoura bude účinná, jen když překoná povrchnost svých, předchůdkyň. Zatímco mrtví buřiči minulosti se pokoušeli prostě řešit bezprostřední problém, naše společensko-duchovní revoluce musí mít novou hloubku - zkoumat řetězec utlačování a razantně udeřit na kořeny.
Povrchní příčina socjálního ůpadku
Musíte poznat nepřítele, a pak ho můžete porazit. Chceme vyřešit problémy světa, ale nej dříve musíme znát skutečné problémy.
Tyranie, útlak, nespravedlnost.., to jsou problémy, které visí nad světem. Ale co je zapříčinilo? Cinnost. Věci, které děláme, způsobují naší situaci. Tyranie, útlak a nespravedlnost jsou způsobeny destruktivními činy vůdců a lidí všeobecně.
Například hrubý útlak pracující třídy. Příčina problému-je jednání zkorumpovaného šéfa zpitého vlastní mocí. Tak mu useknete hlavu, napíšete pár novyih revolučních písniček a je po "revoluci".
Atd' zi>Lvn za pár měsíců začíná úplně stejný problém rmšit znovu. Nový vůdtoho vedení, poztttptim doztáv:í infekci moci a korupce. Ti kdo shazovali


z trůnu, mají být nyní shozeni. Neúnavný, opakující se cyklus korupce zůstává jako zaschlá skvrna od krve.
Proč? lJtlak byl způsoben špatným chováním vedení. Jeden vůdce byl svržen. Ale nikdo se nepokusil provést očkování proti příčině špatného chování. Proto červ zůstává a infikuje další. Problém zŮstává. Dosáhneme jen krveprolití.
Je to jako rýma. Ucpaného nosu se můžete zbavit nějakým sprejem, ale to určitě není účinná léčba. Jen honíte příznaky a neřešíte skutečný problém. Proto se příznaky vracejí asi tak každých 20 minut.
Revoluce chce vyléčit nemoc v "těle" společnosti. My víme, že úplatkářství způsobuje příznaky útlaku a nespravedlnosti, ale co nutí lidi jednat sociálně destruktivním způsobem?
My, kteří máme dost nekonečné nespravedlnosti, násilí a zklamání světa, se musíme ptát.
Kořeny sociálního ůpadku
Svět je špatný, protože lidé dělají špatné věci. Lidé dělají špatné věci, protože v sobě vyvinuli špatné touhy.
Špatné chování má příčinu ve špatné touze.
Touha způsobuje akci. Toužím zastavit svědění, tak se poškrábu na kůži. Toužím jíst, tak uvařím. Tímto způsobem má každý čin příčinu v určité touze. Spatné činy jsou způsobeny špatnou touhou.
Kdybychom mohli zaútočit a očistit naše touhy, to by byla hluboká revoluce. e pojďme hlouběji. Co je příčinou špatné touhy? Je to nutkání po mocí
ovládání - touhy, které nutí lidi jednat nespravedlivě a panovačně. Kdybychom se mohli osvobodit od těchto tlaků a vášní, to by byla ohromně silná vzpoura.
Ještě hlouběji, co je podstatou nutkání po moci a vládě? Je to velice jemná touha v nás všech - být číslo jedna.
Když se podíváme do sebe s velkou upřímností, uvidíme, že to je pravda. o, většinou to není přímo v našem vč dojní a mysli; nemyslíme si přímo: "Já chci být ústředním poživatelem a prvotním uživatelem přírodních zdrojů pro uspokojení mých smyslů!" Ale je to tam, číhá to.
Jdeme po ulici a v pozadí mysli si představujeme, jak každý vidí naši pravidelnou, krásnou chůzi. Proč? Proč by se kdokoliv na světě měl zajímat o to, jak chodím? Není tam celá ulice napěchovaná lini, z nichž každý má svoji osobitou chůzi? Proč by měli věnovat pozornost mně? Oni to nedělají. Ale tam někde hluboko v mé mysli je ta milovaná představa mne jako velkého herce na kosmickém jevišti: jako číslo jedna.
A co při tanci? Kolikrát jste se snažili koutkem oka zjistit, kdo oceňuje vaše stylové pohyby? Honem! Je tu sál plný iís jejich vlastní zásobou krkolomných tanečních kroků, a každý z nich si myslí, že se na něj všichni dívají.


Proč bych se měl tak naštvat, když se mi rozbije auto na rovná silnici? Proč mě mělo tak vytočit, když pro mě přítel zapomněl přijet? Když porozumím, nejsem nic víc než bezvýznamná tečka mezi milióny a milióny živých tvorů i této planetě a že tato planeta je zrníčko písku ve sluneční soustavě, která je ěží snítko prachuv celé galaxii, galaxii beznadějně ztracenou mezi miliardai a miliardami galaxii.., Tak jak důležitá je moje prázdná pneumatika? Můj :ažený večer? Ale já jsem naštvaný, mám toho dost. To dokazuje, že se povatji za mnohem mnohem důležitějšího než opravdu jsem.
.yslíme si, že jsme jedničky. to je celý problém.
Narušené chování způsobuje útlak a nespravedlnost. Špetnu Louha je příčí)u narušeného chování a kořenem této vady je skrytá touho být jednička. To příčina všech problémú, které se vždy snaží odstranit koždui revoluce.
Na planetě plné 'jedniček" je nemožné soužití, protože žťcInf dva lidé nemou být zároveň "jedničky". Kruh má jen jeden střed. Může tem být jen jedno
íslo jedna". Proto je současný svět plný tvrdého soutěžení, jeden se snaží zuy nehty přehodit druhého, vytlačit ho ze středu a usadit se iii záHvém trůnu
ítěze.
Takové věci mohou jen ucpat žíly již vynechávajícího sociňInfh4) tepu. Nikdo emůže vzájemně spolupracovat . Nedůvěra a úzkost jsou stáli společnici. oplašné systémy zapnuty. Zbraně nabity. Braň se, braň se, brnň se. Musím se ránit proti bezpočtu jiných sobeckých "já", které by mě bez zaváháni shodily olů, když běží naplnit svoji napoleonskou vizi prvenství.
Přestrojení
Tato neustálá touha po postavení "či" je hlavní štváč sociálního šílenství
• vykořisťování, skutečný nepřítel toho, kdo upřímně touží po pozitivní změně věta, který se kymácí na okraji propasti. Ale ona není žádný hlupák. Ona netojí uprostřed jako balík a nevystavuje se revolucionáři. Ona je dobře maskoána. My, kdo ji chceme srazit, musíme dobře znát barvu jejího pláštíku.
Její nejsvůdnější kamufláží jsou společenství, jako je rodina, přátelé, kmen, polečnost, národnost, druh atd. Sikovným manipulováním svých masek vstuuje nepoznána na všechny úrovně společnosti a kazí a znečišťuje svým dote:em všechno.
Jinými slovy, každý i méně inteligentní reformátor už musel pochopit, jaým zlem je sobectví. Není to žádné velké tajemství. Už ho všichni hledáme. však nepřítel se přestrojil tolika způsoby. Pocit "jsem jednička" vstupuje do rěcí, o kterých si většinou nemyslíme, že by byly sobecké. Sobectví nosí šaty sltruisrnu, skryje se naším očím a tak žije a znečišťuje naši společnost.
Podívejte se na přestrojení: ve světě plném sobeckých "já" uděláme koalice dohody. Slíbíme si věrnost a dvě 'já" se spojí pod krásným titulem "my". Stojí c sobě zády a bojují s ostatními 'já" a "my". Každý cítí, že "bránění" druhého je en výmluva a že si ve skutečnosti brání jen vlastni záda.

"Já a všechnc co je moje, je jednička." Moje dítě je nejlepší. Moji přátelé jsou nejlepší. Moje rasa je nadřazená. Můj rod je zvláštní. Moje náboženství je cesta, život a světlo.., protože to je moje.
Takto se vnitřní nepřítel expanduje z 'já jsem jednička" na »my jsme jednička". V tomto přestrojení zůstává nepoznár. Jsme v jeho obležení a můj zá. jem o "větší dobro" pokračuje jen pokud budu mít nějaký prospěch z toho "většího dobra". Když to přímo ovlivní moje blaho, pcth chci pomáhat "druhým". 1)
Můj tzv. socialismus, humanismus atd. není nic víc než maska k zakrytí mocichtivé mentality. "My" nikdy nebylo a nebude nic jiného než sešlost sobeckých "já" pracujících dohromady jen tak dlouho, dokud 'jednota" pomáhá splnit jejich vlastní zájem. Hned jak přestane, adios, mij příteli.
Když skryjeme 'já" pod cukrovou polevou "my", pokoušíme se izolovat se od tdého faktu, že náš společenský systém se stal jen gigantickou verzí džungle.
Lidé u moci chtějí, abyste chtěli moc. Abyste mohli zápasit mezi sebou a vyždímat tak svojí vitalitu. Zivot proletariátu se tak stane nekonečným bojem
o přemožení jejich sousedů a vyvýšeni se nad "dvojku". Takto jsou rozděleni.
A když se "já" skryje pod jménem "my", jsou rozdělení a věčně poraženi - dokonce i v jejich tzv. "jednotě".
Co může na takové drsné scéně existovat jiného než tlačenice a snaha dostat se do středu? Jak může být ve strkání a předbíhání něco jiného než nespravedlnost za nespravedlností, zneužití za zneužitím - následováno revolucí za krvavou revolucí?
Závěr
Narušené chování způsobuje útlak a nespravedlnost Špatná touha způsobuje narušené chování, a kořenem této deformace je skrytá touha být jednička, Když budete kopat dostatečně hluboko do jakékoli nespravedlnosti či útlaku, najdete tam u kořene tento fakt. Každý, kdo je zklamán "hnutími" a "alternativami", které mizí, aniž by něco změnily, se soustředí na tohoto nepřítele a věnuje svoji energii na svržení tohoto tyrana.
Před námi revoluce jen střílely do tmy v planém pokusu vyřešit povrchně problémy. Je to jako když se pokouším léčit rýmu nosním sprejem. Ale my jsme si začali dělat velice jasný obrázek o tom, kdo je nepřítel, skutečný nepřítel. Jsme rozhodnuti nedělat jejich chyby. Spatřili jsme náš terč. Nyní se naučíme, jak zasadit jedinou drtící ránu k jeho zkáze.


Toto pěkně ilustruje zájem lidí o ekologu. Většina lidí by se tolik o ekologii nezajímala ale když se ukázalo, že požitek ze světa a jejich iluze 'jedničky" bude ohrožena ničením životního prostředí, stali se velkými moralisty ochotnými recyklovat a obnovovat,


SVRŽENÍ TYRANA
Jen křičet po změně, byť sebehlasitěji, nestačí. Hippies také chtěli změnu, ale neuspěli. Bezpočet jiných před nimi také hlásalo svou věc na světovém jevišti, aby byli smeteni zpět bičem porážky. Dnešní mladí si nemohou dovolit následovat ve stopách mladých včerejška. Naše revoluce se musí hlouběji vyvinout a musí povstat pod vyšším vedením. Oheň naší vzpoury musí hořet tak prudce, že dokonce i pojetí revoluce jako takové bude spáleno a převráceno.
Musíme proniknout tak daleko za pozici nepřítele, .. .že skončíme uvnitř nás samotných.
Předešlí revolucionáři byli schopni vyrazit pár oken v mrakodrapu sociální nespravedlnosti, ale my se nesmíme zastavit nikde jinde, než v zničení samotných základů. Ten základ pochází z konkrétní materialistické mentality: "já a moje". Jakmile se jednou rozdrobí základy, celá superstavba systému spadne.
Společensko-spirituálni rebel nemusí čekat, až se udělá nějaká skupina či klub. Tato revolta může začít hned, i když je člověk sám. Náš sociální oheň začíná na úrovni kořenů a rychle se zvětší, aby pokryl celou tvář země a spálil na popel systém nespravedlnosti a zneužívání.
Takže teď žádám čtenáře (a sebe) o obrácení pátravého oka dovnitř, poté co začnu popisovat první a základní zbraně, které použijeme pro svržení tyrana
Vnitřní konfrontace
Kapitalismus, komunismus, socialismus, feudalismus.., milión způsobů organizace společnosti. Ale prosté dělení a přerozdělení společnosti na různé třídní systémy nepomůže ukončit žádné sociální nepokoje. Jednoduše to zamíchá problémy. Pikový král je nahoře. I{evoluce. Pikový král je dole, srdcové eso je nahoře. Má to nějaký smysl předávat moc jedné sobecké skupiny druhé skupině? Výsledek je jen trochu jiná příchuť vykořisťování. Skupina A vykořisťuje skupinu B. Skupina B revoltuje, vyhrává a přejímá moc. Nabytá moc uplácí vnitřní sobecké "já" touhy ve skupině B. Skupina B se stává zkaženou. Skupina B vykořisťuje skupinu A.
Skupina A revoltuje... Nic se nemění.
Prolistujte všechny revoluce ve vaší učebnici dějin. Dosáhly jednu věc: výměnu židlí mezi vykořisťovateli a vykořisťovanými. Utlačovaní se stali Ll:ěovateli a utlačovatelé se stali utlačovanými, zatímco utlačování samotné poclwduje dál nepovšimnuto.
My si už nemůžeme dovolit hrát si se židlemi. Cíl naší revolucv Odo co změnit kdo zneužívá koho, ale úplně odstranit veškeré zneužívání 't
ní. Navždycky.
Proto na vnitřním bojišti bojujeme první a nejdůležitější bitvu zc v'ch


MECHANISMUS PŘEVRATU
"Vnitřní bojiště".. .ale my bychom byli raději MTV rebelové.
Aby zajistila bezpečnost svých pozic, vláda vytvořila mnoho takzvaných "anti-kultur", aby dala mladým možnosti, jak promrhat jejich revolucionářskou sílu. My se opravdu ponoříme do našich "rebelských" módních směrů a mírových závodů sponzorovaných Marlborem. Ochladíme naše bolavé svědomí a skutečně věříme, že rebelujeme.
Děláme přesně to, co chtějí oni.
Naše "revolučnost" je nanic: další hřebík držící pohromadě mocenskou strukturu. Zvedni hlavu nad příval, kterým zaplavují média tvůj mozek. Rozbij pouta označení jako "teenager" a "mládež". Vyplivni "alternativní" životní styly, jimiž tě krmili. Poznej svého nepřítele.
Společnost tvoří mnoho jednotlivců. Společenská demoralizace je tvořena individuální demoralizací. "Převrat?" Ano: svrhněte tuto vnitřní demoralizaci. To je skutečná revoluce.
Ale jak?
Uchopte meč poznání
Jaká zbraň zabije nepřítele uvnitř? Poznání.
Vnitřní nepřítel nemůže být udeřen pěstí, prostřelen kulkou nebo spálen atomovou bombou. Poznání. Poznání je zbraň. Musíme držet meč poznání.
Ale naše čepel je tupá.
Při našem "vzdělávání" jsme konzumovali hromady faktů a postav, ale co se moudrostí týče, jsme nějak podvyživení, hladovíme po poznání. Takže první kvok pro společensko-duchovní revoluci je, že musíme jít ven a získat nějaké zbraně - získat poznání.
Co je poznání? Je to schopnost odlišit podstatné od nedůležitého, věčné od dočasného, tělo od vlastního já. Kovářovo kladivo dopadá na čepel a ostří zbraň revoluce. Hluboký hlas se ozývá s každým úderem: "My nejsme tato těla.
Protože bojovník musí dobře znát svoje zbraně, trochu podrobněji vysvětlím tento bod.
My nejsme tato těla, to je nejdůležitější věc, kterou musí bojovník pochopit. Obrovskou energii této zbraně poznání pochopíme jasně při čtení této knihy. Před tím, než vysvětlím její moc, bych vám ji chtěl nejprve podat.
K jejímu uchopení musíte hluboce porozumět rozdílu mezi tělem a vlastním já. Je tu nějaký rozdíl? Kdokoliv, kdo byl někdy na pohřbu, to ví. Tělo leží v rakvi, a přesto je ten člověk pryč. Je jasné, že se liší od těla. Každá buňka pokožky tam stále leží, každý chromozóm, každý gen, každý řetězec DNA, každá mozková buňka... Všechno je tam. Ale on odešla.


Celé tělo tam zůstalo, ale člověk je úplně pryč. Proto je jasné, že člověk není to tělo.
Proč srdce přestalo bít? Proč mozek přestal fungovat? Co způsobilo, že se všechno zastavilo? Obhájci oficiální vědy tvrdí, že to způsobila "chemická nerovnováha", ucpaná tepna nebo něco podobného. Jestli je to pravda, proč nedoplní chybějící chemikálie v těle a nepřivedou ho zpět k životu? Mohou pročistit tepny zemřelé matky, aby mohla vstát a mluvit?
Mohou vysvětlit, co způsobilo, že mozek a srdce začaly pracovat? Mohou vysvětlit, proč se zastavily? Ale my, kdo máme védské poznání, to můžeme vysvětlit. Ze základů fyziky víme, že hmota se neuvádí do činnosti sama. Fyzikální systém je nehybný, tichý, pokud na něj nepůsobí vnější síla. Kuličky na podlaze zůstávají v klidu, pokud nějaká osoba nebo síla na ně nebude působit.
Tělo se všemi složitými orgány a mozkem je fyzikální systém. Jako každá jiná věc, se tělo nezačne pohybovat, pokud na něj nepůsobí vnější síla. "Atmá' je nehmotné já, vnější síla, která vstupuje do hmotného systému těla a způsobuje jeho oživení.
Když átmá opustí tělo, to se opět přestane hýbat.
Pojetí duchovního já, které oživuje tělo, není nějaká pověra nebo nadpřirozená věc. Je to jediné vysvětlení života a smrti, které můžeme ověřit vlastním pozorováním.
Tyto Věci nejsou odtažité téma od sociální reformace. Jsou to nejdůležitější věci. Systém nás ovládá tím, že nás udržuje v nevědomosti ztotožňování se s tělem. Propagují tohle ztotožňování se s tělem na všech kanálech rádia a televize, na každé reklamě na všech dálnicích a v každé škole ve všech městech a vesnicích.
Jsme velmi snadno ovládáni, pokud se ztotožníme s tělem. Duchovní já je plné energie a síly. Ale tělo je omezené. Nepřítel nás, samozřejmě, chce omezit. Proto zajišťuje, aby vaše mozky přijaly mrzačící hmotné pojetí já.
Oni nás kontrolují takhle: Chci být šťastný, to je přirozené. Avšak, když přijmu tělo jako sebe, budu se snažit být šťastný uspokojením žádostí těla. Tělesné štěstí závisí na zdrojích, jež jsou hmotné, které oni kontrolují.
Protože oni mají to, co my chceme, tak nás ovládají.
Představte si společnost lidí úplně závislých na kokainu. Představte si obrovskou moc těch, kteří ovládají obchod s drogami. Celá populace by se téměř úplně redukovala na dálkově ovládané roboty. Kdyby jste chtěli protestovat, drogoví páni by jen pohrozili, že vám nedají vaši deňní dávku. "Povstání" by bylo okamžitě umlčeno.
Situace v dnešním světě není jiná. Učíme se věřit, že jsme toto tělo. Náslecbě se stáván-ie závislí na požitku smyslů. Pak jsme ovládáni. Ti, kdo ovládají zdroje smyslových požitků, ovládají nás. Chtěli bychom vstát a křičet na ně. Ale jsme svázaní. Oni kontrolují, kdy se posadíme a kdy vstaneme, kdy se převalíme, kdy prosíme a kdy hrajeme mrtvého.
Chtěli bychom svrhnout jejich tyranii, utlačování, násilí a krveprolévání. Ale nemůžeme, protože máme strach, že ztratíme naší dávku smyslového po-


žitku, právě tak jako beznadějný feťák nemá sílu smlouvat s dealerem. Prvním krokem k osvobození se z jejich nadvlády je vzdát se naší závislosti na smyslech. To můžeme udělat, když pochopíme, že nejsme tato těla. Poznání je naše zbraň. Uchopením meče poznání se můžeme prosekat skrze pouta tělesné identifikace a osvobodit se od otroctví požitku smyslů. Už nemůžeme být připoutaní rukama a nohama k touhám, jež se před námi houpají. Můžeme se jim beze strachu postavit, protože ony už nám nemohou nic vzít.
Revolucionář nachází nekonečné štěstí uvnitř nezlomného já, štěstí, jež je úplně za hranicemi jejich kontroly. Beze strachu z jejich moci a nespoutáni jejich korupcí, svrhneme ten pokřivený režim.
Zničení nevědomosti - rozdrcení nespravedlnosti
Mečem poznání můžeme zničit armády nepřitele. Zaujatost, nerovnost, závist.., to jsou vojáci, kteří zemřou našima rukama.
Ztotožnění s tělem dává život těmto nepřátelům. Ztotožnění se s černým tělem, bílým tělem, mužským, ženským tělem, bohatým či chudým tělem - způsobuje rasismus, sexismus, třídní nespravedlnost atd. Naše tělesná poblouzněnost je kořenem všech parazitických "-ismů", jež trápí moderní společnost.
Představte si společnost, kterou mužeme vytvořit, když si uvědomíme, že tato těla nejsou naše opravdová totožnost.
Mužeme být v ruzných sociálních pozicích, různých tělech, ale ve skutečnosti jsme všichni átmá (abychom použili védský název), my jsme všichni já (duše). Každý z nás je úplně stejná částečka Nejvyššího Já. Kultura založená na této pravdě se muže pozvednout nad všechnu pomatenost a zneužívání.
Prostým faktem zůstává, že pokud se my sami neodpoutáme od tělesného pojetí života, nebudeme schopni udělat žádnou trvalou léčbu sociálních nemocí, jako je rasismus, sexismus, třídní vykořisťování atd. Podívejte se z olma
a uvidíte, že to je pravda. Přes všechny ujištění o "rovnoprávnosti", s jakou
úctou se jedná se ženami? S jakou úctou se jedná s menšinami? S jakou úctou
se jedná s chudými?
"Zlepšujeme se." První lež. Nenechte se zmást falešnou propagandou oznamující, že časy se mění a rovnost se zvětšuje. Pronikněte clonou květinových slibů a krásně znějícího hlasu médií. Nic se nezlepšilo. Vykořisťování, třídní rozdělení, pornografie, loupeže: zvyšují se. TO JE FAKT.
Nepřítel neodešel, jednoduše změnil převlečení. Nic se nezlepšuje a nezlepší, pokud neporozumíme kořenu tohoto sociálního zla: ztotožňování se s tělem. Musíme udeřit na tento kořen mečem poznání.
Pak nastane změna. My můžeme změnit svět. Ale musíme vědět jak.

Hledaní nepřátelé: lakota a hlad
Za účelem dosažení nejlepšího uspokojení chuťových buněk, zavedla moderní západní společnost do celého světa systém zemědělství, zakládající se na produkci masa s jeho legálním plýtváním a zvráceností, jež nemá obdoby. Protože několik lidí chce jíst bifteky, celý třetí svět hladoví. Jsme zvyklí na smyslový požitek, a proto musí jiní velmi trpět.
Ríkají, že hlad je kvůli nedostatku jídla. Podvod. Je dost jídla pro všechny. Proč potom existuje hlad? Bohatí si berou víc, než potřebují a extravagantně to promrhají v rozmařilých orgiích jazyka, zatímco žaludky chudých se nafukují prázdnotou.
Protože chtějí smyslový požitek (život na vysoké noze). Protože si myslí, že jsou tato těla.
Představte si společnost zbavenou tělesného pojetí.
Hledaní nepřátelé: rasismus, sexismus atd.
Sociálně-spirituálníní revolucionáři zabíjí nevědomost rozšiřováním poznání, zvláště základního poznatku "nejste toto tělo". Já osobně jsem viděl, jak se ve skupinách lidí, kteří dostali tohle poznání, zmenšila a postupně úplně zmizela diskriminace a útlak. Naše ohloupená společnost určuje úspěch člověka hlavně podle přitažlivosti a síly jeho těla. Avšak v osvícené společnosti je důležitým faktem já, ne tělo. Já není bílé ani černé, žena nebo muž, chudé či bohaté; jenom tělo má tyhle vlastnosti. Společnost, která jedná se svými členy jako s tímto já, skutečně překoná všechen rasismus, sexismus a další svinstva.

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 black swan black swan | 16. února 2011 v 13:30 | Reagovat

chápeš jen pouhé okraje skutečnosti, podstata je uvnitř, svět který vnímáš, je svět pochopený jen smysly uspůsobenými k tomuto vnímání, ale ty jsou někdy zavádějící. vítej na cestě :-)

2 Rádhika Rádhika | E-mail | 17. ledna 2017 v 18:47 | Reagovat

Můžeš sem dát také anglický originál? Ten překlad je super, ale asi tam řádil nějaký šotek ... Díky

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama