Věřím v reinkarnaci

6. října 2019 v 19:19 | Aleš |  Reinkarnace

Pochop tohle:

Tělo nejsi , jsi jen věčná duše v něm,
kdo tohle ví zcela jistě není nikdy omámen.
Stejně jako převlékáš si staré šaty za nové,
v čase "smrti" oblékneš si mladé tělo jiskřivé.
Podle karmy duše malá tělo nové obdrží,
za činy své účty staré dozajista podrží.
Jako Slunce paprskem svým celý vesmír osvětlí,
malá duše vědomím svým celé tělo oživí.
Nejsi tělo, nejsi Rus, ani Němec, ani muž,
ani žena, ani pes, jsi jen malé duše kus.
Kdo to ví se nermoutí, hmota mu moc nevoní,
pozlátkem se nedá zmást...
Hmoto plytká, hmoto zlá, každý tobě podléhá,
lákáš brouka, lákáš slona, pozlátkem svým třpytivým.
Koho zláká, ten smůlu má
se zlým koncem den svůj má.
Stejně jako můra vletí do plamene, pitomá,
se zlým koncem život skončí takováto osoba.
Hmoto plytká, hmoto zlá,
uhni z cesty, pitomá.
Bohu sloužím o sto šest,
na tebe čas nemám, věz!
Ne, že bych tě neměl rád,
ve službě tě zaměstnám!
Nejsi dobrá, nejsi zlá,
jde jen o to, co děláš.
Stejně jako třeba nožem,
krájet můžeš nebo třeba zabíjet,
hmota může Bohu sloužit,
nebo se stát lidu jed!
Nejsi dobrá, nejsi zlá,
jde jen o to, kdo tě má!
 

Když uvidíš Kršnu

25. února 2019 v 21:25 | Alalanath |  Téma týdne
aṭati yad bhavān ahni kānanaṁ
truṭir yugāyate tvām apaśyatām
kuṭila-kuntalaṁ śrī-mukhaṁ ca te
jaḍa udīkṣatāṁ pakṣma-kṛd dṛśām
Překlad slovo od slova:
aṭati - jde; yat - když; bhavān - Tvoje Výsost; ahni - ve dne; kānanam - do lesa; truṭiḥ - půl vteřiny; yugāyate - připadá jako yuga; tvām - Ty; apaśyatām - tĕch, kdo nevidí; kuṭila-kuntalam - ozdobenou kadeřavými vlasy; śrī-mukham - překrásnou tvář; ca - a; te - Tvoji; jaḍaḥ - hlupák; udīkṣatām - dívat se na; pakṣma-kṛt - stvořitel řas; dṛśām - očí.
Překlad:
"  ,Ó Kṛṣṇo, když jdeš přes den do lesa a my se nemůžeme dívat na Tvou sladkou tvář, lemovanou překrásnými kadeřavými vlasy, půl vteřiny je pro nás stejnĕ dlouho jako celý vĕk. A stvořitele, jenž umístil víčka na oči, kterými se na Tebe díváme, považujeme za obyčejného hlupáka.̀  "
Význam:
Tento verš vyslovily gopī ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.31.15).
https://www.vedabase.com/cs


"Zvuk Kṛṣṇovy flétny je jako pták, který si v uších gopī udĕlal hnízdo a je neustále v popředí. Přitom do jejich uší nevpustí žádný jiný zvuk. Gopī v podstatĕ nic jiného neslyší, ani se na nic jiného nedokáží soustředit, dokonce ani na to, aby daly správnou odpovĕď. Takové následky přináší zvuk flétny Pána Kṛṣṇy."
Význam:
V uších gopī je zvuk Kṛṣṇovy flétny vždy na prvním místĕ, a tak přirozenĕ nic jiného neslyší. Neustálé vzpomínání na posvátný zvuk Kṛṣṇovy flétny jim přináší osvícení a energii. Jiný zvuk do svých uší nepustí. Protože je jejich pozornost plnĕ upřená na Kṛṣṇovu flétnu, nemohou svou mysl obrátit k jiným námĕtům. Jinak řečeno, oddaný, který uslyšel zvuk Kṛṣṇovy flétny, zapomene na to, aby mluvil či naslouchal o jakýchkoliv jiných vĕcech. Tento zvuk Kṛṣṇovy flétny představuje Hare Kṛṣṇa mahā-mantra. Vážný oddaný Pána, který tuto transcendentální vibraci zpívá a poslouchá, si na ni tak zvykne, že nedokáže obrátit svou pozornost k ničemu, co se nevztahuje na Kṛṣṇovy blažené vlastnosti a to, co se Ho týká.

Vykašli se na peklo

18. února 2019 v 21:30 | Alalanath |  Komentáře událostí

Śrīmad-bhāgavatam 3.32.19

नूनं दैवेन विहता ये चाच्युतकथासुधाम्
हित्वा शृण्वन्त्यसद्गाथाः पुरीषमिव विड्भुजः ॥ ३.३२.१९ ॥

nūnaṁ daivena vihatā
ye cācyuta-kathā-sudhām
hitvā śṛṇvanty asad-gāthāḥ
purīṣam iva viḍ-bhujaḥ

Synonyma

nūnam - jistě; daivena - vůlí Pána; vihatāḥ - odsouzeni; ye - ti, kdo; ca - také; acyuta - neomylného Pána; kathā - vyprávění; sudhām - nektar; hitvā - zřekli se; śṛṇvanti - poslouchají; asat-gāthāḥ - vyprávění o materialistických lidech; purīṣam - výkaly; iva - jako; viṭ-bhujaḥ - pojídači výkalů (prasata).

Překlad

Tito lidé jsou odsouzeni svrchovanou vůlí Pána. Jelikož se jim protiví nektar činností Nejvyšší Osobnosti Božství, podobají se prasatům, která pojídají výkaly. Odmítají naslouchat o transcendentálních činnostech Pána a vyžívají se v naslouchání o ohavných činnostech materialistů.

Význam

Každý rád naslouchá o činnostech druhých, ať už se jedná o politického představitele, bohatého člověka či vymyšlenou postavu z nějakého románu. Existuje mnoho nesmyslné literatury, povídek a knih plných spekulativní filozofie. Materialisté tyto knihy čtou s velkým zájmem, ale když jim předložíme opravdové knihy poznání, jako je Śrīmad-Bhāgavatam, Bhagavad-gītā, Viṣṇu Purāṇa, nebo jiná Písma světa, jako je Bible a Korán, nemají zájem. Tito lidé jsou zatraceni svrchovanou vůlí stejně tak, jako jsou zatracena prasata. Prase s chutí pojídá výkaly, ale dáme-li mu sladkosti z kondenzovaného mléka nebo ghí, nebude je chtít. Raději se bude živit ohavnými páchnoucími výkaly, které považuje za chutné. Materialisté jsou odsouzeni proto, že před popisem transcendentálních činností dávají přednost popisům naprosto pekelných činností. Poselství o Pánových činnostech je opravdový nektar a všechny jiné informace, které nás mohou zajímat, jsou pouhé zprávy z pekla.

Viz https://vedabase.io/cs/library/sb/3/32/19/
Konec citátu, více najdete zde https://www.vedabase.com/cs

Další články


Kam dál

Reklama